سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قلمک

کمیاب ترین جملات قصار

    نظر
23. غفلت یک روانشناس از درک زیبایی و سادگی مطلق، به مانند غفلت یک مادر نسبت به فرزند خویش است. شاید آن فرزند رشد جسمی را طی کند ولی رشد روحی او به مرور زمان با آسیب جدی روبرو می شود. 24. غفلت یک روانشناس از درک صحیح مثلث فلسفه، فیزیک، هنر، محکوم کردن آگاهانه شخصیت روانی خویش است و همچنین نوعی شکست در فرآیند پیشگیری و درمان بیماریها خواهد بود. 25. شباهت بی نظیری میان یک روانشناس با یک هنرمند وجود دارد.