سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قلمک

کمیاب ترین جملات قصار

    نظر
33. تا زمانی که زیبایی در خدمت انسان قرار نگیرد، در خدمت اجتماع هم قرار نخواهد گرفت و نبود زیبایی در انسان و اجتماع به معنای نبود اندیشه است. 34. زیبایی رنگهای گوناگون زیادی دارد ولی اوج زیبایی، بی رنگی و سادگی در وجود اشیاء، طبیعت و بشر می باشد. 35. ا کثر انسانها دوست دارند بدون اینکه دریای طوفانی را تجربه کنند، می خواهند به ساحل امن برسند ولی این تفکر تنها برای یک مرده متحرک معنا پیدا می کند نه یک انسان در حال زندگی.