سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قلمک

وفات آیت اللّه طالقانی

    نظر
آیت اللّه طالقانی در زنداندر سال 1341 ش، به دنبال واکنش امام خمینی رحمه الله علیه انقلاب سفید شاه، آیت اللّه تلاش برای وحدت جهان اسلامآیت اللّه طالقانی از جمله متفکّرانی بود که گام های شایسته ای برای اتحاد جهان اسلام از این رو آیت اللّه طالقانی را در پاییز 1354 برای انتقامی سخت، بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد گردیدند که از آن جمله آیت اللّه طالقانی بود. پیام حماسی آیت اللّه طالقانی در محرم 1357محرم سال 1357 ش برای انقلاب لحظه حساس و سرنوشت سازی بود.